1.1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng
JIAN SM sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng, quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
1.2 Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
JIAM SM sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau tới người tiêu dùng như:
- Gửi các thông báo về các sản phẩm mới.
- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.
- Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.
- Kiểm tra, xác nhận lại lịch sử mua hàng khi có khiếu nại, tranh chấp.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.
1.3 Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:
- Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới JIAN SM hoặc JIAN SM giải thể hoặc bị phá sản.
- Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của JIAN SM bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.
1.4 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng
Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
- Ban quản trị website
- Bộ phận bảo hành sản phẩm
- Bộ phận bán hàng,  chăm sóc khách hàng
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website: http://jian.vn/
- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
1.5 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng
- JIAN SM cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên wevsite: http://jian.vn/
- Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.
- JIAN SM cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.
1.6 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người tiêu dùng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của JIAN SM thông qua:
Email: jiansm.vn@gmail.com
Hotline: 0702.934.009
Địa chỉ: Số 5 Đường số 7 Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Giỏ hàng